Συνδυάζοντας την χημεία, την υγεία και την ομορφιά σε τεχνολογίες για μαλλιά, το Nanokeratin System, είναι ένας παγκόσμιος βιοτεχνολογικός πρωτοπόρος που επικεντρώνεται στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών αναδόμησης με γνώσεις πέρα από τα όρια.

Ελληνικά